Skyman -

Skyman

Závěsné plošiny Skyman

Závěsné pracovní plošiny SKYMAN tvoří ucelený systém a nabízí dočasné i trvalé zavěšení.Plošiny jsou vyrobeny z hliníkových slitin ve standardnich modulech.Zvedání a spouštění je prováděno pomocí tažných zařízenich-zdvihadlech na každé straně plošiny a jsou poháněné pneumaticky-vzduchem nebo elektrickym proudem.Zvedací zařízení je použito na plošinách, pracovních klecích nebo dalších schválených zařízeních použivaných na závěsných přístupových systémech.

Lávka 1Závěsné plošiny Skyman pro trvalé zavěšení P.I.

Plošina P.l. je plně odstíněným systémem, který je vyroben především z hliníkové slitiny ve standardních modulech 2 a 3 m. Boční panely jsou odstíněné s perforovanýni hliníkovými plechy. Podlaha plošiny je z hliníkového plechu v protiskluzové úpravě s gumovými válečky a samostatnými kolečky již v základní výbavě. Použitá zvedací zařízení jsou typu SKY MAN 400 nebo 500. Všechny zvedací jednotky jsou vybaveny primárními bezpečnostními brzdami, jež mohou být spuštěny obsluhou plošiny.

Konstrukce plošiny

Plošina je plně odstíněným P.I. systémem, který je vyroben především z hliníkové slitiny ve standardních modulech 2 nebo 3m. Boční panely jsou odstíněné s perforovanými hliníkovými plechy. Podlaha plošiny je z hliníkového plechu v protiskluzové úpravě s gumovými válečky a samostatnými kolečky již v základní výbavě. Závěsné třmeny jsou vyrobeny z oceli.

Zvedací jednotky

Plošina se zvedá a spouští směrem dolů elektrickým pohonem pomocí tažných zvedacích zařízení(zdvihadel) na každé straně plošiny. Použítá zvedací zařízení jsou typu SKYMAN 400 nebo 500. Zvedací jednotky jsou vhodné i pro nejnáročnější práce, protože překračují nejnovější bezpečnostní světové normy. Všechny zvedací jednotky jsou vybaveny primárními bezpečnostními brzdami, jež mohou být spuštěny obsluhou plošiny. To umožňuje spustit plošinu na zem pomocí přitažlivosti při kontrolované rychlosti asi 8 m/min při případné poruše střešního elektrického napájení, která by nastala při čištění. Ve srovnání se systémy, které mají zvedací zařízení namontované na střeše, tento prvrk poskytuje ohromnou výhodu pro obsluhu plošiny.

Zařízení pro navíjení lana

Aby se zabránilo převisu lana pod plošinu, jsou na každém konci plošiny namontovány elektrické bubno vé navijáky lana. Každý buben má max. kapacitu 300 m 8 mm lana a 200 m 9 mm lana.

Třmeny zvedací jednotky

Plošina může být vybavena třmeny pevně namontovanými či s čepy v každém místě zavěšení. Tyto třmeny jsou vyrobeny z oceli, očištěny tryskáním a opatřeny práškovým povrchem. Na každém třmeni zvedací jednotky je namontována bezpečnostní brzda s horním omezovačem pohybu, zařízení pro přetížení/ nedostatečné zatížení, a navíječkou lana.

Horní omezovač pohybu

Na horním omezovači pohybu plošiny je ke každému lanu připevněna kovová západka. Nad každou zvedací jednotkou jsou namontovány dva koncové spínače. Když plošina dosáhne nejvyššího bodu, koncový spínač se dotkne západkového plechu a ten je aktivován. Pohyb NAHORU je nyní přerušen a je možný pouze pohyb dolů- do doby než bude spínač deaktivován.

Zařízení proti přetížení

Zařízení proti přetížení je namontováno na každém třmeni a je přímo napojeno na zvedací jednotku. Tato zařízení mohou být nastavena (pomocí talířkové pružiny) tak, aby vyhovovala celkovému zvedanému zatížení, a proto zastaví pohyb směrem dolů(jež je poháněn elektricky).

Přetížení je nastaveno tak, že při přetížení (normální zvednutý náklad + 25%), zařízení spustí koncový spínač, který automaticky přeruší elektrické napájení do obou zvedacích zařízení, a proto zastaví pohyb směrem nahoru, zatím co pohyb směrem dolů je umožněn.

Zásobník-vedení elektrických kabelů

Je vyroben z hliníku a je namontován na zadní části plošiny. Při pohybu plošiny je nutné zajistit správné vedení a uložení napájecích kabelů do tohoto zásobníku. Dostupné délky jsou 100, 200 a 300 metrů v závislosti na výšce budovy.

Zařízení proti naklonění

Tato zařízení jsou součástí každé bezpečnostní brzdy. Pokud by se plošina naklonila o více než 15°, bezpečnostní brzda se automaticky spustí, aby další naklonění při spouštění dolů nebylo možné. Před znovu uvedením do provozu se musí plošina uvést do vodorovné polohy a bezpečnostní brzda se musí resetovat(uvést do původní polohy).

Spodní nouzové zařízení

Toto zařízení sestává ze dvou zavěšených pákových ramen-jedno na každém konci plošiny-na její spodní straně. Ramena jsou spojena pozinkovaným lanem, které je předpjaté. (Když se používá delší P.l. plošiny). Pro 2 a 3 metrové plošiny, se používá po celé dělce hliníková trubka namísto předpjatého lana. Kdyby se plošina střetla při klesání s překážkou, dojde k posunutí lana/trubky směrem nahoru, čímž se spustí bezdotykový spínač, který automaticky zastaví pohyb plošiny směrem dolů,zatím co pohyb směrem nahoru je stále možný.

Technická data
Typ plošinyOdstíněná lehká P.l. plošina
Referenční výkresP902500
Materiál plošinyHliník s ocelovými spojovacími prvky(třmeny)
Bezpečné zatížení plošiny240 kg (2 osoby + materiály)
Nominální délka2 nebo 3 m
Šířka730mm
Výška1150mm
Výška zvedánídle požadavku
Rychlost zvedání / spouštění8.5m/min
Závěsná ocelová lana2 nebo 1 na každém konci
Bezpečnostní lana2 nebo 1 na každém konci
Specifikace lana8 mm průměr
Bezpečnostní faktory lana10:1
Zvedací jednotky400 nebo SM 500(2)
Omezovač rychlostibezpečnostní brzda SKY MAN
Napájenídle požadavku
Lávka 2Závěsné plošiny Skyman pro dočasné zavěšení Spedifix

Plošina SPEDIFIX je z hliníkové konstrukce a je vybavena všemi prvky dubkyle EN 1908. Může být používána se střešními nosníky sloužícími pro její zavěšení. Tato sestava je nazývána dočasně zavěšenou plošinou podle normy EN1808. Pokud je dočasně zavěšená plošina používána na objektech jejichž výška je více než 40 m, a plošina může být vystavena větru o síle více než 14 m/s musí být požit systém, který omezí její používání.

Technická data
Množství lana na bubnu průměr 600průměr 9 mm190 m
průměr 8 mm250m
průměr bubnu175mm
průměr příruby bubnu600 mm
Rychlost otáčení bubnu(jmenovitá)241/ min
Obvodová rychlost bubnu13 m / min
Hmotnost
Příkon0.26kW
Napájení(standard)1 fáze, 230V 50 Hz
Zatěžovací proud1.92A
Šneková převodovka s motorem

Motor o výkonu 0,26 kW je namontován přímo na převodovku,která má vysoký převodový poměr. Motor je vodě odolný, má krytí lP 55. Díky vysokému převodovému poměru převodovky není možný zpětný pohyb, tzn. jednotka není reverzní, není možný zpětný pohyb na její vstupní straně. Převodovka je vyrobena jako "navždy" utěsněná a proto vyžaduje výměnu mazacího oleje vždy, když je těsnění opotřebené a musí být proto vyměněno. Doporučené typy mazacích olejů jsou Tivella Compound výrobce (SHELL) nebo Spartan EP 4-60 (ESSO). Skříň převodovky je vyrobena z hliníku, není natřena. Motor je ntřen modrou barvou. Doporučujeme při skladování plošiny venku zakrýt motor platikovým krytem abychom zabránili vniknutí cizích částic do tělesa motoru.

Zdvih plošiny nahoru

Zdvih plošiny je zajištěn pomocí ektrického nebo pneumatického pohonu motorem, převodovkou na její výstupní hřídel. Hřídel přenáší rotaci na zvihadlo (dvojitý naviják) a proto závěsné a bezpečnostní lano jsou automaticky navíjeny v / na bubny zvihadla. Jakýkoliv rozdíl v rychlosti navíjení je automaticky zjištěn a ihned kompenzován díky elektronickým omezovačům, které jsou umístěny v rozvaděči. Každý buben může být vybaven nylonovou naváděcí kladkou, která zajistí pozici lana mezi přirubami bubnu.

Spouštění plošiny dolů

Probíhá bez pohonu zvihadla, protože převodovka neumožňuje reverzní pohyb.Výstupní hřídel převodovky směřující do zdvihadla zůstává proto v klidu a lana jsou automaticky vytahována ven z bubnu díky vlastní hmotnosti plošiny. Pohyb plošiny dolů je kontrolován a rychlost je omezována kontrolními čidly (omezovači kroutícího momentu), které automaticky snižují rychlost.

Nosnost

Nosnost lana závisí na přesnosti navinutí a je nutné poznamenat že velice závisí na nastavení omezovačů kroutícího momentu. Špatné nastavení těchto zařízení má za následek velký prokluz lana a je možné že přestane fungovat zdvihový mechanizmus.

Údržba

Pravidelná údržba je redukována na minimum. Převodovka je konstruována jako navždy těsná a proto není nutné ani doplňovat olej až do té doby než dojde k poškození těsnění převodovky. Omezovač kroutícího momentu vyžaduje občasné nastavení díky opotřebení obložení brzdného kotouče. Toto nastavení musí být kontrolováno vždy při inspekní prohlídce. Ložisko hnacího hřídele není chráněno proti korozi a musí být namazáno schváleným tukem při každé jeho prohlídce.

Vypočítané zatížení s H500 E zdvihadlem
 • Rovnoměrné zatížení po celé šířce plošiny:130 kg/m
 • Kalkulované zatížení podlahy: RF = 200 kg/m2
 • Hmotnost plošiny je uváděna včetně zdvihadel,bezpečnostních brzd zařízení ptoti přetížení, rozvaděče, el.napájení a kabelem pro budovu o výšce 50m.
DélkaPlošina (Použ. díly)Kalk. hmotn.Rovnoměrné zatíženíPočet lidí + matPlošina vl. hmot.Celková hmotnost
m m kg m kg kg
2 2 260 2 2p+100kg 274 534
3 3 390 3 3p+150kg 295 685
4 2+2 516 4 4p+169kg 335 685
5 3+2 644 4.7 5p+244kg 356 1000
6 3+3 464 3.6 4p+144kg 377 841
7 2+3+2 358 2.9 3p+145kg 417 802
8 3+2+3 356 2.8 3p+116kg 438 794
Vypočítané zatížení s H500 E zdvihadlem
 • Rovnoměrné zatížení po celé šířce plošiny:130 kg/m
 • Kalkulované zatížení podlahy: RF = 200 kg/m2
 • Hmotnost plošiny je uváděna včetně zdvihadel,bezpečnostních brzd zařízení ptoti přetížení, rozvaděče, el.napájení a kabelem pro budovu o výšce 50m.
DélkaPlošina (Použ. díly)Kalk. hmotn.Rovnoměrné zatíženíPočet lidí + matPlošina vl. hmot.Celková hmotnost
m m kg m kg kg
2 2 260 2 2p+100kg 250 510
3 3 390 3 3p+150kg 271 661
4 2+2 489 3.5 4p+169kg 311 800
5 3+2 311 2.6 2p+171kg 332 663
6 3+3 292 2.3 2p+132kg 353 681
7 2+3+2 250 2 2p+90kg 393 643
8 3+2+3 233 1.8 2p+73kg 414 647
Komponenty
Komponenty lávky
PoložkaPopis
1Koncové čelo S090.02.01(požadovány vždy 4 uchycovací čepy S090.00.00)
2,12Horní zábradlí-1 mS001.00.03 , 2 m S002.00.03 nebo 3 m S003.00.03
3Uchycovací čepy + bezpečnostní kolíky S090.00.00
4,13Stranový díl- 1 m S001.00.01, 2 m S002.00.01 nebo 3 m S003.00.01
5Tyč uchycení podlahy S090.03.01 + bezpečnostní svěrka S090.03.02
6Sestava pojezdu po zdi, montážní rameno S090.04.00
7,14Podlahový plát - 1 mS001.00.02, 2 m S002.00.02 nebo 3 m S003.00.02
8,9,10Šroub-podložka-matice(vždy 4 sady pro každé pojezdové kolo plošiny)
11Pojezdové kolo plošiny HAB2000000
15Spojovací čelo S090.01.01(požadováno vždy 8 uchycovacích čepů S090.00.00)
16Opěra zábradlí S003.04.00(jen pro stranový díl délky 3 m)
Lávka 3

NOVINKY V NABÍDCE

Mimořádna akce na žebřík SMLT/250

Mimořádna akce na žebřík SMLT/250

15.11.2021

Nabízíme žebřík SMLT/250 za mimořádných 23.990 ,- Kč bez DPH. z původní ceny 32.890,- Kč s DPH V případě zájmu volejte na číslo: +420 736 138 632 nebo pište na email: mkoutny@cevas.cz

Pásová plošina do naší flotily.               https://www.youtube.com/watch?v=6qtf-EqH3fA

Pásová plošina do naší flotily. https://www.youtube.com/watch?v=6qtf-EqH3fA

2.8.2021

V dubnu jsme se rozhodli na koupi nového stroje do naší flotily plošin. Jedná se o pásovou plošinu, kterou zákaznící z hor a okolí hodně poptávali. Jedná se o typ DINO 220XTC. Pracovní výška až 22 metrů při nosnoti 215kg. Stranový dosah až 11 metrů při nosnosti 80kg. Určeno pro nejnáročnější pracoviště. Vynikající stoupavost 43%. Automatická nivelizace podvozku, ustavení ve svahu s rozdílem až 16 °. Pro vnitřní použití: elektromotor a bílé pásy nezanechávající stopy. Servisní místa jsou snadno dosažitelné

Nabízíme použitou plošinu DINO 135T, r.v. 2008

Nabízíme použitou plošinu DINO 135T, r.v. 2008

30.6.2021

Počet motohodin: 4850 Pravidelně servisovaná na Čevas Pořizovací cena: 970 000 Kč / Nabídková cena: 430 000 Kč K dispozici: dle dohody

Zaujali jsme Vás naší nabídkou? Obraťte se na nás. POPTÁVEJTE ZDE

Plošina DinoLift na Lysé hoře

Naše plošiny se dostanou i na nejvyšší
horu Beskyd.

1323
m.n.m.